Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Астрономія, №. 54, c. 24-28 (2016)

ПРО КАТАЛОГ ЕКВАТОРІАЛЬНИХ КООРДИНАТ ТА B-ВЕЛИЧИН ЗІР ПРОГРАМИ ФОН

В. Андрук, наук. співроб.,
Л. Пакуляк, канд. фіз.-мат. наук.,
В. Головня, наук. співроб.,
С. Шатохина, наук. співроб.,
О. Їжакевич, молодш. наук. співроб.
Головна астрономічна обсерваторія НАН України,
Ю. Процюк, канд. фіз.-мат. наук.
НДІ “МАО”, Миколаїв

Абстракт
В рамках робіт за програмою ФОН з використанням накопичених ресурсів ОЦА (Об’єднаний цифровий Архів) УкрВО в ГАО НАН України створено каталог екваторіальних координат α,δ та B-величин зір для північної півкулі неба (від –4 град до +90 град). Кількість оброблених платівок становить 2260. Оцифрування астронегативів виконано з допомогою сканерів Microtek ScanMaker 9800XL TMA та Epson Expression 10000XL, режим сканування – 1200 dpi, розмір більшості платівок – 30х30 см або 13000х13000 пкл. Каталог включає 19 451 751 зір та галактик до B ≤ 16.5 m на епоху 1988.1 р. Координати зір та галактик отримано в системі каталога Tycho-2, B-величини в системі фотоелектричних стандартів. Середнє значення внутрішньої точності каталога для всіх об′єктів становить σ αδ = ±0.23″ та σ B = ±0.14 m (для зірок в інтервал B = 7 m – 14 m похибки дорівнюють σ αδ = ±0.10″ та σ B = ±0.07 m ) для екваторіальних координат і заряних B-величин відповідно. Узгодженність нами обчислених координат з положеннями зір каталога Tycho2 становить σ αδ = ±0.06″, а сходимість з фотоелектричними зоряними B-величинами дорівнює σ B = ±0.15 m . Середньовадратична величина різниць координат нашого каталога та каталога UCAC-4 складає σ αδ = ±0.30″ (ототожнилось 18 742 932 або 96.36% зір та галактик).

Ключові слова
Зорі

Full text PDF

DOI: https://doi.org/10.17721/BTSNUA.2016.54.24-28