Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Астрономія, №. 54, c. 41-46 (2016)

ЧАСОВА ЗАТРИМКА КРИТИЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ В ОКОЛІ КАСПОВОЇ ТОЧКИ ГРАВІТАЦІЙНО-ЛІНЗОВОЇ СИСТЕМИ

О. Александров, канд. фіз.-мат. наук, старш. наук. співроб.
В. Жданов, д-р фіз.-мат. наук, проф.
Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Абстракт
Отримано наближені формули для часової затримки критичних зображень точкового джерела, що знаходиться поблизу каспової точки каустики. Ми обговорюємо формули нульового, першого і другого порядків за степенями параметра, який задає близькість джерела до каустики. Ці формули пов’язують час затримки з характеристиками лінзового потенціалу. Формула нульового наближення була отримана в роботі Конгдона, Кітона і Нордгрена (MNRAS, 2008). Для загального потенціалу ми знайшли до неї поправку першого порядку. У випадку потенціалу, симетричного відносно осі каспу, ця поправка тотожно дорівнює нулю. Для цього випадку ми отримали поправку другого порядку. Знайдені співвідношення проілюстровані на простому модельному прикладі.

Ключові слова
Гравітаційно-лінзові системи

Full text PDF

DOI: https://doi.org/10.17721/BTSNUA.2016.54.41-46