Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Астрономія, №. 53, c. 24-29 (2016)

СИСТЕМА ПЛУТОНА З ОЦИФРОВАНИХ ЗОБРАЖЕНЬ ФОТОГРАФІЧНИХ ПЛАТІВОК

С. Шатохіна, мол. наук. співроб.,
Л. Казанцева, канд. фіз.-мат. наук,
В. Андрук, наук. співроб.,
Ю. Процюк, канд. фіз.-мат. наук
Астрономiчна обсерваторiя Киiвського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
Головна Астрономiчна Обсерваторiя НАН Украiни

Абстракт
Планетна система Плутону внаслідок своєї віддаленості, недавнього відкриття компонентів та недостатності спостережних даних залишається недостатньо вивченою. Сучасний підхід до переопрацювання ранніх спостережень Плутона з використанням нових технологій вимірювань та обробки може бути ефективним для побудови моделей планетної системи та теорії її руху. Як результат об’єднання зусиль трьох українських обсерваторій – учасників проекту УкрВО – зібрані, оцифровані й опрацьовані спостереження Плутона за 1961–1990 рр., що увійшли до об’єднаного архіву УкрВО. З використанням єдиних методик оцифрування астронегативів й подальшої їх обробки для спостережень 5 телескопів отримано каталог положень і зоряних величин системи Плутона. Проведено аналіз отриманих (О-С) положень та зоряних величин по відношенню до сучасних стандартних ефемерид руху планети та порівняння з результатами обробок інших авторів.

Ключові слова
Система Плутона, УкрВО, цифровий архів

Повний текст статті в pdf

DOI: https://doi.org/10.17721/BTSNUA.2016.53.24-29