Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Астрономія, №. 53, c. 49-52 (2016)

РЕВІЗОВАНЕ ВІДНОСНЕ ЧИСЛО СОНЯЧНИХ ПЛЯМ І ПРОГНОЗ 25-го ЦИКЛУ СОНЯЧНОЇ АКТИВНОСТІ

М. Пішкало, канд. фіз.-мат. наук
КНУ імені Тараса Шевченка, Київ

Абстракт
Знайдено параметри сонячних циклів після ревізії чисел Вольфа 2015 р. Досліджено кореляційні зв’язки між різними параметрами сонячного циклу. На основі отриманих рівнянь регресії зроблено прогноз 25-го циклу сонячної  активності. Прогнозується, що мінімум циклу становитиме 8.3 у травні 2020 р., а максимум – 166.7 у листопаді 2024 р. – лютому 2025 р.

Ключові слова
сонячна активність, 11-ліиній цикл

Повний текст статті в pdf

DOI: https://doi.org/10.17721/BTSNUA.2016.53.49-52