Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Астрономія, №. 53, c. 40-42 (2016)

МЕТРИКА ОДНОРІДНОЇ КОСМОЛОГІЧНОЇ МОДЕЛІ ТИПУ I ЗА БІАНКІ З ДОВІЛЬНИМ РІВНЯННЯМ СТАНУ МАТЕРІЇ

С. Парновський, д-р фіз.-мат. наук
Астрономiчна обсерваторiя Киiвського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка

Абстракт
Знайдена метрика однорідної космологічної моделі типа I за Біанкі з довільним рівнянням стану матерії, що заповнює Всесвіт.

Ключові слова
Космологічна модель

Повний текст статті в pdf

DOI: https://doi.org/10.17721/BTSNUA.2016.53.40-42