Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Астрономія, №. 53, c. 42-45 (2016)

АСТРОМЕТРИЧНИЙ ОГЛЯД НЕБА В ЗОНІ +2°– +5.5° ОТРИМАНИЙ НА ТЕЛЕСКОПІ МАК

П. Лазоренко, канд. фіз.-мат. наук,
В. Карбовський, наук. співроб.,
Л. Свачій, канд. фіз.-мат. наук,
ГАО НАН України,
М. Буромський, інж.,
С. Кас’ян, інж.
КНУ імені Тараса Шевченка, Київ

Абстракт
Приводиться опис попередніх результатів астрометричного огляду неба на комплексі МАК в період 2010–2014 рр., який проводився спільно Головною астрономічною обсерваторією НАН України та Астрономічною обсерваторією Київського національного університету імені Тараса Шевченка. За 118 ночей спостережень отримано біля 6 млн. зображень небесних об’єктів до 17m в фільтрі V для екваторіальної зони δ =+2.0°÷ +5.5°. Отримано попередній каталог положень KMAC2.0. За оцінками внутрішня точність положень зір становить 50–90 мілісекунд дуги для зiр V < 14m та 80–250 мілісекунд дуги для зір 14m < V < 16m.

Повний текст статті в pdf

DOI: https://doi.org/10.17721/BTSNUA.2016.53.42-45