Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Астрономія, №. 53, c. 11-15 (2016)

ОПТИЧНІ ЕФЕКТИ ВІД ВИСОТНИХ ГРОЗОВИХ РОЗРЯДІВ В АТМОСФЕРІ ЗЕМЛІ

Л. Козак, канд. фіз.-мат. наук, КНУ імені Тараса Шевченка,
А. Одзимек, канд. фіз.-мат. наук, інститут Геофізики Польської академії наук,
В. Івченко, д-р. фіз.-мат. наук,
П. Козак, канд. фіз.-мат. наук,
І. Гала, асп.,
В. Лапчук, зав. учб. лаб., КНУ імені Тараса Шевченка

Абстракт
Вказано закономірності появи швидкоплинних оптичних явищ в атмосфері Землі та особливості їх наземних спостережень. Використовуючи відеоспостереження, отримані в інституті геофізики Польської академії наук, оцінено енергію світіння атмосфери від даних процесів в оптичному діапазоні. Калібровочну криву побудовано за позафокальними зображеннями Веги. Було враховано спектр зірки, коефіцієнт поглинання в атмосфері, характеристики камери.

Ключові слова
Швидкоплинні оптичні явища в атмосфері Землі, фотометрія протяжних об’єктів, енергетика ви-
сотних розрядів.

Повний текст статті в pdf

DOI: https://doi.org/10.17721/BTSNUA.2016.53.11-15