Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Астрономія, №. 53, c. 37-40 (2016)

ПОШУК ГАЛАКТИЧНИХ ДЖЕРЕЛ ТРИПЛЕТУ КОСМІЧНИХ ПРОМЕНІВ З ЕНЕРГІЯМИ ПОНАД 1020 еВ

Р. Гнатик, асп.,
В. Жданов, д-р фіз.-мат. наук, проф.
КНУ імені Тараса Шевченка, Київ

Абстракт
Серед зареєстрованих космічних променів гранично високих енергій (КПГВЕ, E>1020 еВ) виділяється триплет подій в крузі радіуса 40 в області Галактичного центру. Із застосуванням методу зворотнього розрахунку траєкторій КПГВЕ в магнітному полі Галактики показано, що потенційними галактичними джерелами триплету можуть бути мікроквазари SS433, GRS1915+105, магнетар SGR1900+14 та кулясте зоряне скупчення NGC6760.

Ключові слова
космічні промені, магнітні поля, мікроквазари, магнетари, кулясті скупчення.

Повний текст статті в pdf

DOI: https://doi.org/10.17721/BTSNUA.2016.53.37-40