Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Астрономія, №. 53, c. 55-57 (2016)

АСТРОНОМІЧНА ОБСЕРВАТОРІЯ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА У 2015 р.

В. Єфіменко, канд. фіз.-мат. наук
Астрономiчна обсерваторiя Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка

Абстракт
Подано інформацію про роботу Астрономічної обсерваторії за 2015 рік. Висвітлено найважливіші події у житті обсерваторіїта результати наукових досліджень.

Ключові слова
звіт

Повний текст статті в pdf

DOI: https://doi.org/10.17721/BTSNUA.2016.53.55-57