Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Астрономія, №. 52, c. 36-39 (2015)

КОСМОЛОГІЧНИЙ ШВИДКИЙ РАДІОСПАЛАХ “SPARK” ЯК НЕТЕПЛОВЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ ВІД УДАРНОЇ ХВИЛІ НАВКОЛО НАДПРОВІДНОЇ СТРУНИ

Л. Задорожна, канд. фіз.-мат. наук,
Б. Гнатик, д-р фіз.-мат. наук
КНУ імені Тараса Шевченка, Київ

Абстракт
Надпровідні космічні струни можуть бути потужними джерелами нетеплового випромінювання. Випромінювання від ударної хвилі навколо прикаспової області має характер вузьконаправлених спалахів. Показано, що відкритий у 2007 р. на 64-метровому радіотелескопі Паркс мілісекундний позагалактичний швидкий радіоспалах FRB010724 “spark” неототожненої природи може бути пояснений як синхротронне випромінювання від ударної хвилі навколо прикаспової області надпровідної космічної струни енергетичного масштабу, близького до Великого Об’єднання. Тривалість, потік і частота радіовипромінювання спостережуваного спалаху добре узгоджуються із запропонованою моделлю. Наразі виявлено ще п’ять швидких радіоспалахів з подібними характеристиками, що підкріплює пояснення цього явища як випромінювання від петель космічних струн.

Ключові слова
космічні струни, швидкий радіоспалах, нетеплове випромінювання, ударні хвилі

Повний текст статті в pdf

DOI: https://doi.org/10.17721/BTSNUA.2015.52.36-39