Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Астрономія, №. 52, c. 39-43 (2015)

КОРЕЛЯЦІЇ РЕНТГЕНІВСЬКИХ СПЕКТРАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ ДЛЯ АКТИВНИХ ЯДЕР ГАЛАКТИК ЗА ДАНИМИ КАТАЛОГУ SWIFT/BAT AGNS

А. Василенко, асп.,
О. Федорова, канд. фіз.-мат. наук,
В. Жданов, д-р. фіз.-мат. наук, проф.
КНУ ім. Тараса Шевченка, Київ

Абстракт
Створено вибірку 65 галактик з активними ядрами за даними каталогу Swift/BAT AGNs. Проаналізовано рентгенівські спектри, отримані супутниками XMM-Newton та INTEGRAL у сумарному діапазоні енергій 0,5–300 кеВ. Для об’єктів вибірки визначено такі спектральні параметри: фотонний індекс Г, параметр відносного відбиття R, еквівалентна ширина EW FeK лінії Fe K α , внутрішня світність I, енергія експоненційного обрізання E c . Отримано оцінки кореляцій Г-R, EW FeK -I, Г-E c , EW FeK -N H . Кореляція Г-R отримана окремо для галактик Сейферт 1 та Сейферт 2; встановлено, що вона не є сильною. Параметр відносного відбиття для Сейфертів 2 на малих степеневих показниках систематично вищий, ніж для Сейфертів 1, що може бути вказівкою на внесок відбиття від газо-пилового тору.

Ключові слова
активні ядра галактик

Повний текст статті в pdf

DOI: https://doi.org/10.17721/BTSNUA.2015.52.39-43