Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Астрономія, №. 52, c. 30-32 (2015)

ОЦІНКА КОМБІНАЦІЇ КОСМОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ЗА ВЕЛИКОМАСШТАБНИМИ РУХАМИ RFGC-ГАЛАКТИК

С. Парновський, д-р фіз.-мат. наук, проф.
КНУ імені Тараса Шевченка, Київ

Абстракт
Розглянуто обмеження на комбінацію космологічних параметрів Ω m та σ 8 за спостереженням пекулярних швидкостей плоских галактик каталогу RFGC. Отримано оцінку ( Ω m / 0 . 3 ) 0 . 35 σ 8 = 0.87 ± 0.05 .

Ключові слова
великомасштабні рухи галактик, космологічні параметри

Повний текст статті в pdf

DOI: https://doi.org/10.17721/BTSNUA.2015.52.30-32