Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Астрономія, №. 52, c. 11-15.(2015)

ДІАГНОСТИКА ЛОКАЛЬНИХ МАГНІТНИХ ПОЛІВ У СОНЯЧНОМУ ФАКЕЛІ ПО ЛІНІЇ FeI 5233

В. Лозицький, д-р фіз.-мат. наук,
О. Осика, канд. фіз.-мат. наук,
В. Лях, студ.
КНУ імені Тараса Шевченка, Київ

Абстракт
Для оцінки локальних магнітних полів у cонячному факелі, який спостерігався 07.08.2013 р. на ешельному спектрографі ГСТ АО КНУ, проаналізовано бісектори профілів I ± V лінії FeI 5233. Отримані дані свідчать про неприйнятність для цієї лінії наближення слабкого однокомпонентного магнітного поля. На це вказує дуже значна (до 5 разів) відмінність розщеплення бісекторів у різних частинах профіля лінії. Більш тонкий ефект виявлено при аналізі
середньоквадратичного відхилення спостереженого розщеплення бісекторів від лінійного тренду. На відстані від центра лінії близько 120 мǺ це відхилення максимальне порівняно із шумовими ефектами і може свідчити про локальні магнітні поля напруженістю близько 7.4 кГс.

Ключові слова
Сонце, сонячні факели, локальні магнітні поля.

Повний текст статті в pdf

DOI: https://doi.org/10.17721/BTSNUA.2015.52.11-15