Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Астрономія, №. 52, c. 32-35 (2015)

РЕНТГЕНІВСЬКІ ВЛАСТИВОСТІ ВІДДАЛЕНИХ РАДІОГУЧНИХ КВАЗАРІВ ЗА ДАНИМИ XMM-NEWTON ТА SWIFT/XRT

O . Федорова, канд. фіз.-мат. наук,
КНУ имені Тараса Шевченка, Київ

Абстракт
Оброблено та промодельовано рентгенівські дані супутникових спостережень XMM-Newton та Swift/XRT вибірки радіогучних квазарів з червоним зміщенням z > 1 за крос-кореляцією радіокаталогу PKS та каталогу АЯГ Верона і Верон. Для підгонки спектрів e дiапазонi енергiй 0.3–10 кеВ використано модель степеневого континууму з відбиттям та поглинанням, з експоненцiйним завалом на високих енергiях до всiх квазарiв вибiрки, окрiм гравiтацiйно-лiнзової системи PKS1830-211, до якої було застосовано модель iз двома фотонними iндексами. Середні значення параметрів по вибірцi: фотонний iндекс Г = 1.59±0.04, енергiя завалу E C = 77 keV, параметр вiдбиття R = 3.2, стовпчикова густина поглинаючої матерiї N H = 4.2*10 21 см -2 . Усi об’єкти вибiрки, за виключенням PKS2000-330, демонструють експоненційний завал на енергіях нижче 100 кеВ згідно з передбаченнями спін-парадигми для радиогучних АЯГ.

Ключові слова
АЯГ, квазари, рентгенівські спостереження

Повний текст статті в pdf

DOI: https://doi.org/10.17721/BTSNUA.2015.52.32-35