Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Астрономія, №. 52, c. 5-7 (2015)

АСТРОМЕТРИЧНИЙ ОГЛЯД ЕКВАТОРІАЛЬНОЇ ЗОНИ НЕБА НА КОМПЛЕКСІ МАК

В. Карбовський, наук. співроб.,
П. Лазоренко, канд. фіз.-мат. наук
ГАО НАН України, Київ,
М. Буромський, пров. інж.,
В. Клещонок, канд. фіз.-мат. наук
КНУ імені Тараса Шевченка, Київ,
Л. Свачій, канд. фіз.-мат. наук
ГАО НАН України, Київ

Абстракт
Наведено опис попередніх результатів астрометричного огляду неба на комплексі МАК за період 2001–2005 р., проведений спільно Головною астрономічною обсерваторією НАН України та Астрономічною обсерваторією Київського національного університету імені Тараса Шевченка. За 98 ночей спостережень отримано близько 2,1 млн положень для 0,65 млн зір до 17m у фільтрі V для екваторіальної зони δ=0°÷ +2°. Ще близько 360 тис. об’єктів, які спостерігалися лише один раз, ототожнено за допомогою каталогу CMC14. За оцінками внутрішня точність положень зір становить 50–80 мс дуги для зiр V<14m та 80–200 мс дуги для зір 14m<V<16m.

Ключові слова
ПЗЗ спостереження, астрометричний каталог зір, фотометрія зір.

Повний текст статті в pdf

DOI: https://doi.org/10.17721/BTSNUA.2015.52.5-7