Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Астрономія, №. 52, c. 47-50 (2015)

ТЕЛЕСКОП ДЛЯ СПОСТЕРЕЖЕНЬ ФОТОСФЕРИ СОНЦЯ

В. Єфіменко, канд. фіз.-мат. наук,
С. Камінський, інж. 2 кат.
КНУ імені Тараса Шевченка, Київ

Абстракт
Спостереження сонячних плям на Астрономічній обсерваторії розпочалося в 1923 р. З 1951 р. велись фотографічні спостереження з використанням фотопластинок. Перехід з фотопластинок на CCD-матриці потребує модернізації або заміни телескопа. Зроблений аналіз з урахуванням параметрів CCD приймача доводить необхідність виготовлення нового телескопа. Були виконані розрахунки, моделювання і виготовлення телескопа можливостями
Астрономічної обсерваторії КНУ. Випробовування телескопа з камерою показали, що якість зображень задовільна, роздільна здатність телескопа відповідає розрахованій, а телескоп з цифровою камерою може використовуватися для отримання знімків фотосфери Сонця. Середня помилка визначення числа Вольфа не перевищує 10 %.

Ключові слова
фотосфера Сонця, телескоп, CCD-матриця.

Повний текст статті в pdf

DOI: https://doi.org/10.17721/BTSNUA.2015.52.47-50