Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Астрономія, №. 52, c. 57-58 (2015)

АСТРОНОМІЧНА ОБСЕРВАТОРІЯ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА У 2014 р.

В. Єфіменко, канд. фіз.-мат. наук
КНУ iменi Тараса Шевченкa, Київ

Абстракт
Наведено інформацію про роботу Астрономічної обсерваторії за 2014 рік. Висвітлено найбільш важливі результати наукових досліджень, зміни кадрового складу, об’ємів фінансування.

Ключові слова
наукові дослідження, Астрономічна обсерваторія.

Повний текст статті в pdf

DOI: https://doi.org/10.17721/BTSNUA.2015.52.57-58