Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Астрономія. – №52(1), 2015 (full pdf)

ЗМІСТ

Карбовський B., Лазоренко П., Буромський М., Клещонок В., Свачій Л. Астрометричний огляд екваторіальної зони неба на комплексі МАК

Лозицький В.,, Маслюх В., Ботигіна О. Оцінки локальних магнітних полів в протуберанцях, що мають велику оптичну товщу в емісійних елементах

Лозицький В., Осика О., Лях В. Діагностика локальних магнітних полів у сонячному факелі по лінії FeI 5233

Парновський С., Ізотова І. Мультихвильові функції світності галактик з активним зореутворенням.

Пішкало М. Сонячна корона під час повного сонячного затемнення 1 серпня 2008 р. і полярні магнітні поля Сонця

Слюсар В., Жданов В. Статистика гравітаційного мікролінзування віддаленого джерела системою протяжних та точкових мас за наявності зовнішнього зсуву

Парновський С. Оцінка комбінації космологічних параметрів за великомасштабними рухами RFGC-галактик

Федорова О. Рентгенівські властивості віддалених радіогучних квазарів за даними XMM-Newton ТА Swift/XRT

Задорожна Л., Гнатик Б. Космологічний швидкий радіоспалах “SPARK” як нетеплове випромінювання від ударної хвилі навколо надпровідної струни

Василенко А., Федорова О., Жданов В. Кореляції рентгенівських спектральних параметрів для активних ядер галактик за даними каталогу Swift/BAT AGNs

Лозицька Н., Єфіменко В. Індекси груп сонячних плям для довгострокового прогнозування геомагнітної активності

Єфіменко В., Камінський С. Телескоп для спостережень фотосфери Сонця

Криводубський В. Повторні максимуми сонячних циклів плям

Єфименко В. Астрономічна обсерваторія Київського національного університете імені Тараса Шевченка у 2014 р.