Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Астрономія, №. 51, c. 39-41 (2014)

ПРО СБЕРЕЖЕННЯ МАГНІТНОГО ПОТОКУ В ЧАСТКОВО ІОНІЗОВАНІЙ ПЛАЗМІ

Ю. Цап, д-р фіз.-мат. наук
Ю. Копилова, канд. фіз.-мат. наук
Кримська астрофізична обсерваторія, Україна,
Головна (Пулковська) астрономічна обсерваторія, РФ
Абстракт
Розглянуто омічну, холівську та амбіполярну дифузію у частково іонізованій плазмі. Показано, що твердження Пандея та Вардля [1,2] про те, що тільки омічна дифузія внаслідок формальної залежності узагальненого закону Ома від обраної системи координат здатна зменшити магнітний потік є недостатньо коректною. Обговорюється важливість розуміння фізичної сутності дисипації та дифузії магнітного поля в частково іонізованій плазмі, а також наслідки отриманих результатів.

Ключові слова
Iонізована плазма, магнітний потік.

Повний текст статті в pdf