Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Астрономія, №. 51, c. 23-24 (2014)

ОПЕРАТИВНИЙ ПРОГНОЗ ГЕОМАГНІТНОЇ СЛУЖБИ 

O. Семенів, канд. фіз.-мат. наук,
A. Полонська, інж.,
A. Парновський, канд. фіз.-мат. наук.
Державне космічне агентство України

Абстракт
Описано оперативне прогнозування обслуговування в режимі реального часу геомагнітних індексів Dst і Kp. Час попередження для Землі до перетину індексу Dst становить 1-4 годин, для індексу Kp – 3 години. Параметр skillscore, який визначається як зменшення відносної середньоквадратичної помилки щодо тривіальної моделі, становив приблизно 40% для Dst і 15% для Kp. Сервіс працює в режимі онлайн у вільному доступі через персонал http://www.staff.oma.be/ браузер.

Ключові слова
Геомагнітні прогнозування

Повний текст статті в pdf