Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Астрономія, №. 51, c. 18-22 (2014)

ТЕПЛОВЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ КОМПАКТНИХ ЕМІСІЙНИХ ГАЛАКТИК У РАДІОКОНТИНУУМІ НА ЧАСТОТІ 1.4 ГГЦ

С. Парновський, д-р фіз.-мат. наук,
І. Ізотова, канд. фіз.-мат. наук
КНУ імені Тараса Шевченка

Абстракт
На основі данних FIRST розглянуто випромінювання у радіоконтинуумі на частоті 1.4 ГГц вибірки компактних галактик з активним зореутворенням. Оцінено швидкість зореутворення за даними випромінювання галактик у радіо-континуумі, вона змінюється у діапазоні 0.85 – 114 М рік–1 (медіана 10,4 М рік–1). Показано, що випромінювання галактик вибірки у радіоконтинуумі на 1.4 ГГц є переважно нетепловим і середнє значення частки теплового (вільновільного) випромінювання іонізованого газу у загальному випромінюванні становить 17 %.

Ключові слова
Tеплове випромінювання, галактика.

Повний текст статті в pdf