Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Астрономія, №. 51, c. 34-36 (2014)

ПРОГРАМА ДОСЛІДЖЕНЬ ДОВГОТРИВАЛИХ ЗМІН ФРАУНГОФЕРОВИХ ЛІНІЙ В СПЕКТРІ СОНЦЯ

С. Осіпов, канд. фіз.-мат. наук
Головна астрономічна обсерваторія НАН України, Київ
Абстракт
Представлено програму досліджень довготривалих змін фраунгоферових ліній, яка реалізується на голосіївському сонячному телескопі АЦУ-5. Запропоновано методи врахування впливу основних дестабілізуючих факторів, а саме розсіяного світла в спектрографі, інструментального контура, внутрішніх паразитних променевих швидкостей в спектрографі. Інструментальний контур, виміряний за допомогою монохроматичного когерентного випромінювання He-Ne лазера, перераховувався для некогерентного випромінювання. Розпочато перші програмні спостереження.

Ключові слова
Сонце, фраунгоферові лінії, інструментальний контур, розсіяне світло, внутрішні променеві швидкості, когерентне випромінювання.

Повний текст статті в pdf