Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Астрономія, №. 51, c. 58-60 (2014)

АКТИВНІСТЬ КОМЕТИ C/2009 P1 (GARRADD)

І. Лук’яник, канд. фіз.-мат. наук
КНУ імені Тараса Шевченка

Абстракт
В роботі проводиться дослідження кривої блиску комети C/2009 P1 (Garradd). Використано 9099 спостережень комети протягом періоду з 27.09.2008 по 26.02.2014. Обраховано фотометричні параметри. Досліджується зв’язок з сонячною активністю. Зроблено висновки щодо джерел газоутворення поблизу перигелію в цій кометі.

Ключові слова
Комети, крива блиску, C/2009 P1 (Garradd), сонячна активність.

Повний текст статті в pdf