Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Астрономія, №. 51, c. 28-30 (2014)

МАКРОСКОПІЧНІ СТРУКТУРИ В ПРИРОДІ І НА СОНЦІ

B. Криводубський, д-р фіз.-мат. наук,
КНУ імені Тараса Шевченка, Київ

Абстракт
Зроблено огляд явищ самоорганізації в природі, зумовлених негативною турбулентною в’язкістю плазми. Проаналізовано роль маломасштабного 2-ефекту Крейчнана в утворенні дискретних магнітних полів у сонячній конвективній зоні (СКЗ). Останній ефект викликає зменшення сумарного коефіцієнта турбулентної магнітної дифузії. Проведені нами розрахунки для двох моделей СКЗ показали, що в глибинних шарах величина негативного коефіцієнта спіральної турбулентної дифузії векторного магнітного поля сягає близько двох третіх величини позитивного коефіцієнта турбулентної дифузії скалярного поля. Це повинно значною мірою сприяти самоорганізації первісно слабких неперервних магнітних полів в тонкі ізольовані магнітні силові трубки.

Ключові слова
Макроскопічні структури, Сонце.

Повний текст статті в pdf