Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Астрономія, №. 51, c. 53-58 (2014)

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ МОНТЕ-КАРЛО ДЛЯ УТОЧНЕННЯ ШВИДКОСТІ МЕТЕОРА З ТЕЛЕВІЗІЙНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ

П. Козак, канд. фіз.-мат. наук
КНУ імені Тараса Шевченка
Абстракт
Застосовано метод Монте-Карло до кінематичної обробки результатів двохсторонніх телевізійних спостере-
жень метеорів. За допомогою опрацювання безпосередньо статистичних розподілів кінематичних параметрів метеора запропоновано ідею підняти точність обчислення найважливішого для розрахунку метеорної орбіти параметра – видимої швидкості метеора. Розрахунок швидкості метеора знаходиться як переріз статистичних розподілів швидкостей, розрахованих незалежно за обома пунктами спостережень.

Ключові слова
Метод Монте-Карло, метеор.

Повний текст статті в pdf