Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Астрономія, №. 51, c. 49-53 (2014)

ТЕЛЕВІЗІЙНІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ПОКРИТТІВ ЗІР МІСЯЦЕМ У 2013-2014 РР.

В. Клещонок, канд. фіз.-мат. наук
М. Буромський, пров. інж., В. Мазур, інж.
КНУ імені Тараса Шевченка
Абстракт
Приводиться опис телевізійних спостережень покриттів подвійних и одинарних зір Місяцем у 2013-2014 рр. в Астрономічній обсерваторії Київського університету. За даний період зареєстровано біля 400 явищ покрить і відкриттів зір за допомогою телевізійного комплексу “Спалах”. Приведений детальний аналіз спостережень кількох цікавих явищ. На основі аналізу фотометричних кривих покрить зроблені уточнення деяких фотометричних і геометричних параметрів подвійних зір.

Ключові слова
Покриття, Місяць.

Повний текст статті в pdf