Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Астрономія, №. 51, c. 45-49 (2014)

ВИЯВЛЕННЯ НЕГРАВІТАЦІЙНОГО ЕФЕКТУ ЗА ВЕЛИКИМИ МАСИВАМИ ДАНИХ АЛЬБЕДО ТА РОЗМІРІВ АСТЕРОЇДІВ

А. Казанцев, канд. фіз.-мат. наук
Л. Казанцева, канд. фіз.-мат. наук
КНУ імені Тараса Шевченка

Абстракт
На основі бази WISE, що містить альбедо й розміри понад 100000 астероїдів, проведено коректний відбір сімейств астероїдів. Виявлено статистично значиме зменшення середнього значення альбедо при збільшенні великої півосі орбіт в середині сімейств, що вказує на дію певного негравітаційного ефекту (НГЕ). Проведені чисельні розрахунки еволюції орбіт астероїдів. Порівняння результатів розрахунків з даними каталогів також вказує на дію подібного НГЕ. Такі результати підтверджують висновки попередніх досліджень авторів, отриманих на основі бази даних IRAS, що містить 2228 альбедо й розмірів астероїдів.

Ключові слова
Негравітаційний ефект, альбедо, астероїд.

Повний текст статті в pdf