Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Астрономія, №. 51, c. 41-45 (2014)

ОБРОБКА АСТРОНОМІЧНИХ ФОТОНЕГАТИВІВ СКЛОТЕКИ АО КНУ В РАМКАХ ПРОЕКТУ УКРВО

В. Андрук, наук. співроб.
Л. Казанцева, канд. фіз-мат. наук
А. Казанцев, канд. фіз-мат. наук
Л. Пакуляк, канд. фіз-мат. наук
А. Яценко, д-р фіз.-мат. наук
ГАО НАН України
КНУ імені Тараса Шевченка

Абстракт
В статті розглянуто сучасний стан робіт з систематизації, електронної каталогізації, оцифровуванні та пере-
опрацюванні колекції астрономічних фотознімків АО КНУ в рамках всеукраїнського та міжнародного проекту Віртуальної обсерваторії. Характеризуються оцінки позиційної та фотометричної точності окремих фотоплатівок, результати пошуків оптимальних методик та підходів обробки.

Ключові слова
Фотонегативи, УкрВО.

Повний текст статті в pdf