Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Астрономія, №. 51, c. 59 (2014)

МЕТОД ПОБУДОВИ СИСТЕМ ВІДЛІКУ ЛОКАЛЬНОГО СПОСТЕРІГАЧА ДЛЯ СЛАБКИХ ГРАВІТАЦІЙНИХ ПОЛІВ

О. Александров, канд. фіз.-мат. наук,
В. Жданов, д-р фіз.-мат. наук, проф.,
О. Федорова, канд. фіз.-мат. наук
КНУ імені Тараса Шевченка, Київ

Абстракт
Видатні сучасні перспективи мікросекундної астрометрії потребують створення надточних систем відліку, які б дозволяли враховувати найдрібніші релятивістські ефекти, і були би якомога зручними і прозоро зрозумілими. Ми розробляємо метод побудови систем відліку локального спостерігача в рамках лінеаризованої теорії гравітації. Він базується на наближеному розв’язанні рівнянь для геодезичних, їх девіації і паралельного перенесення, а також на перетворенні від миттєвої системи нормальних координат до координат Фермі і оптичних координат. Головна перевага системи оптичних координат полягає в їх безпосередньому зв’язку зі спостережуваними положеннями віддалених об’єктів на небесній сфері.

Ключові слова
Cистема відліку, гравітаційні поля.

Повний текст статті в pdf