Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Астрономія, №. 51, c. 10-15 (2014)

РЕНТГЕНІВСЬКІ СПЕКТРАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ ДЛЯ 65 ГАЛАКТИК ЗА ДАНИМИ КАТАЛОГУ SWIFT/BAT AGNS

А. Василенко, асп.,
О. Федорова, канд. фіз.-мат. наук,
В. Жданов, д-р фіз.-мат. наук, проф.
КНУ імені Тараса Шевченка

Абстракт
Створено вибірку 65 галактик з активними ядрами за даними каталогу Swift/BAT AGNs. Проаналізовано рентгенівські спектри, отримані супутниками XMM-Newton та INTEGRAL у сумарному діапазоні енергій 0,5-300 кеВ. Для об’єктів вибірки визначено такі спектральні параметри: фотонний індекс Г, параметр відносного відбиття R, еквівалентна ширина WFeK лінії Fe Kα, внутрішня світність I, енергія експоненційного обрізання Ec. Вивчено кореляції Г-R, WFeK-I, Г-Ec, WFeK-NH. Кореляція Г-R досліджена окремо для галактик Сейферт 1 та Сейферт 2; встановлено, що вона не є сильною. Параметр відносного відбиття для Сейфертів 2 на малих степеневих показниках є систематично вищим, аніж для Сейфертів 1. Це може бути вказівкою на присутність відбиття від газо-пилового тору.

Ключові слова
Галактика, спектральні параметри.

Повний текст статті в pdf