Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Астрономія, №. 52, c. 15-23 (2015)

МУЛЬТИХВИЛЬОВІ ФУНКЦІЇ СВІТНОСТІ ГАЛАКТИК З АКТИВНИМ ЗОРЕУТВОРЕННЯМ

С. Парновський, д-р фіз.-мат. наук,
І. Ізотова, канд. фіз.-мат. наук

Абстракт
Розглянуто функцію світності вибірки 800 галактик з активним зореутворенням у рекомбінаційній лінії Нα у зонах іонізованого водню та ультрафіолетовому діапазоні. Проаналізовано вплив на функцію світності точностi у вимірюванні потоків випромінювання галактик, зокрема в ультрафіолетовому діапазоні, та еволюції світності галактик на шкалі часу в 10 млн років. Показано, що функції світності галактик з активним зореутворенням у лінії Нα та ультрафіолетовому діапазоні не можуть бути описані функцією Шехтера, і їх відмінність від функції Шехтера не може бути пояснена врахуванням досліджених факторів впливу.

Ключові слова
галактики з активним зореутворенням, функція світності

Повний текст статті в pdf

DOI: https://doi.org/10.17721/BTSNUA.2015.52.15-23